Wedstrijd reglement NSMB


De toepassingen van de NSMB

- De wedstrijden zijn ingedeeld in 3 categorieën: A wedstrijd, B wedstrijd, C Wedstrijd.
- Er is ook nog een verschil tussen Nationale wedstrijden of open wedstrijden. (open is internationaal)

1. C-Wedstrijd

- Deelname wedstrijd

* Nationale wedstrijd: Iedere beginnende atleet van België kan hier aan deelnemen.
* Open Wedstrijd: Iedere beginnende Nationale of Internationale atleet kan hier aan deelnemen.

- Mededelingen:

* Een atleet die 2 maal de 1ste plaats heeft behaald op een dergelijk wedstrijd moet overgaan naar een Hogere klasse B.
* De atleet mag na 1 maal winnen zelf ook beslissen of hij overgaat naar een hogere klasse B, maar mag dan wel niet meer terug keren naar deze lagere klasse C.
* Een B atleet mag na een zware blessure aanvraag doen bij raad van beheer NSMB of hij 1 maal mag deelnemen aan deze lagere klasse C. Als dit wordt toegestemd moet hij na deze wedstrijd terug B Wedstrijden mee draaien (ook al won hij niet).
* De atleten die de 1ste 6 plaatsen hebben behaald op de wedstrijd “sterkste man van België ” mogen zowel nationaal of internationaal niet deelnemen aan de lagere klasse C of beginners wedstrijden.

- C-wedstrijd min. & max. gewichten voor de evenementen (de officiële oefeningen):

1 – Back(boven- en onderrug)

- Deadlift (Max)
- Deadlift for hold 150kg tot 250kg
- Deadlift for reps 150kg tot 200kg
- Winch
- Powerstairs 80kg tot 160 kg
- Car-rolling

2 – Overhead (boven het hoofd tillen)

- Rock lift – 40kg tot 80kg
- Tree trunk lift 40kg tot 80kg
- Loglift for max.
- Loglift from ground (reps) 50kg tot 80kg
- Loglift for reps 50kg tot 80kg
- Apollon’s axell 60kg tot 80kg

3 – Legs (benen)

- Wheel barrow … kg tot 200kg
- Leg press for reps … kg tot 250kg
- Squat (max)
- Yoke race 150kg tot 200kg
- Squat for reps. 100kg tot 200kg
- Carwalk

4 – Endurance (uithoudingsvermogen)

- Wheel flip 200kg tot 250kg
- Truckpull 3500kg tot 6000kg
- Loading niet zwaarder dan 100kg
- Carry and drag 80kg tot 150kg
- Medley
- Sack-walk 50kg tot 100kg

5 – Shoulder/arm (schouders/armen)

- Weight for height 12kg
- Crucifix 8kg tot 15kg
- Stones of strength 70kg tot 135kg
- Bask circle (Conan wheel) 150kg tot 250kg
- Forward hold 8kg tot 15kg
- Husefeld stone 60kg tot 100kg

6 – Grip (handen/onderarmen)

- Hercules hold 50kg tot 100kg
- Farmerswalk 50kg tot 80kg
- Weight carry …kg tot 100kg
- Hand over hand 2000kg tot 4000kg
- Car hold without straps
- Wheelbarrow … kg tot 200kg

2. B-Wedstrijd

- Deelname wedstrijd

* Nationale wedstrijd: Iedere gevorderde atleet van België kan hier aan deelnemen.
* Open Wedstrijd: Iedere gevorderde nationale of internationale atleet kan hier aan deelnemen.

- Mededelingen:

* Atleten die op B wedstrijden 3 maal hebben gewonnen krijgen de mogelijkheid van de Federatie om deel te nemen aan de hogere klasse A. (Mits goedkeuring raad van beheer)
* De atleet die ” De Sterkste man van België ” heeft gewonnen mag niet deelnemen aan nationale B-wedstrijden.

- B-wedstrijd min. & max. gewichten voor de evenementen (de officiële oefeningen):

1 – Back (boven- en onderrug)

- Deadlift (max)
- Deadlift for hold 250kg tot 350kg
- Deadlift for reps 210kg tot 300kg
- Winch
- Powerstairs 110kg tot 200kg
- Carrolling

2 – Overhead (boven het hoofd tillen)

- Rock lift – 80kg tot 120kg
- Tree trunk lift 80kg tot 120kg
- Loglift for max.
- Loglift from ground (reps) 80kg tot 120kg
- Loglift for reps. 80kg tot 120kg
- Apollon’s axell 80kg tot 120kg

3 – Legs (benen)
- Wheel barrow 200kg tot 300kg
- Leg press for reps. 250kg tot 500kg
- Squat (max)
- Yoke race 300kg tot 350kg
- Squat for reps. 200kg tot 300kg
- Carwalk

4 – Endurance (uithoudingsvermogen)
- Wheel flip 260kg tot 300kg
- Truckpull 6500kg tot 10000kg
- Loading zwaarder dan 100kg
- Carry and drag 100kg tot 300kg
- Medley
- Sack-walk 100kg tot 120kg

5 – Shoulder/arm (schouders/armen)
- Weight for height 16kg tot 20kg
- Crucifix 12kg tot 18kg
- Stones of strength 90kg tot 160kg
- Bask circle (conan’s wheel) 260kg tot 300kg
- Forward hold 12kg tot 18kg
- Husefeld stone 110kg tot 150kg

6 – Grip (handen/onderarmen)

- Hercules hold boven de 150kg
- Farmerswalk 90kg tot 120kg
- Paper pull
- Weight carry boven de 100kg
- Hand over hand 4500kg tot 6500kg
- Car hold without straps
- Wheelbarrow boven 200kg

3. A-Wedstrijd

- Deelname wedstrijd

* Nationale wedstrijd : Iedere semiprof. atleet van België kan hier aan deelnemen.
* Open Wedstrijd: Iedere semiprof. nationale of internationale atleet kan hier aan deelnemen.

- Mededelingen:

* Atleten die door hun prestaties bewezen hebben dat ze hier thuis horen.
- Voor nationale atleten word dit beslist door de raad van beheer NSMB.
- Voor internationale deelnemers word het beslist:
- De 1ste 3 van een land titel,
- De winnaar van internationale B-wedstrijden

- A-wedstrijd min. & max. gewichten voor de evenementen (de officiële oefeningen):

1 – Back (boven- en onderrug)

- Deadlift (max)
- Deadlift for hold 360kg tot …
- Deadlift for reps 310kg tot …
- Winch
- Powerstairs 150kg tot …
- Car-rolling

2 – Overhead (boven het hoofd tillen)

- Rock lift – 120kg tot …
- Tree trunk lift 120kg tot …
- Loglift for max.
- Loglift from ground (reps)
- Loglift for reps. 125kg tot …
- Apollon’s axell 125kg tot …

3 – Legs (benen)

- Wheel barrow 310kg tot …
- Leg press for reps. 510kg tot …
- Squat (max)
- Yoke race 340kg tot …
- Squat for reps. 300kg tot …
- Car-walk

4 – Endurance (uithoudingsvermogen)

- Wheel flip 310kg tot …
- Truckpull 1200kg tot …
- Loading zwaarder dan 120kg
- Carry and drag 120kg tot …
- Medley
- Sack-walk 125kg tot …

5 – Shoulder/arm (schouders/armen)

- Weight for height 25kg tot …
- Crucifix 20kg tot …
- Stones of strength 120kg tot …
- Bask circle (Conan’s wheel) 310kg tot …
- Forward hold 20kg tot …
- Husefeld stone 160kg tot …

6 – Grip (handen/onderarmen)

- Hercules hold boven de 200kg
- Farmerswalk 125kg tot …
- Paper pull
- Weight carry boven de 110kg
- Hand over hand
- Car hold without straps
- Wheelbarrow boven de 210kg

4. Algemene wedstrijd regels

- Iedereen mag (moet niet) op de wedstrijd gebruik maken van een riem en/of een steunriem (rug), polsbanden, kniebanden, enkelbanden, handschoenen.
- Magnesium wordt ter beschikking gesteld voor elke proef indien men dit wenst.
- Straps: Mag enkel gebruikt worden op kracht oefeningen en max pogingen (bv deadlift max of reps)
Mag niet bij holds of afstands oefeningen gebruikt worden (bv deadlift hold, farmers walk, carwalk, enz…)
- Hars: Mag enkel gebruikt worden bij de atlas stones / stones of strenght. Hars spray mag wel gebruikt worden bij tire flip.
- Power suit: Mag enkel gebruikt worden op kracht oefeningen en max pogingen (bv deadlift max of reps)
Mag niet bij holds of afstands oefeningen gebruikt worden (bv deadlift hold, farmers walk, carwalk, yoke, enz…)
- Ellbow bands/wraps: 1 band/wrap per arm toegelaten. (reden: zodoende kan de scheidsrechter zien of je armen wel degelijk gestrekt zijn)

5. Onderdelen bepalen per wedstrijd en verloop atleten

- Dit voorval gaat gepaard met 50/50, en hangt ook af van het terrein en het tijdstip van de wedstrijd af.
- 50% wordt door de sponsors beslist
- 50% wordt door de raad van beheer beslist

* Samen zitten met organisators
* Het terrein van de wedstrijd
* Wat wil het publiek

- Er zijn in totaal 40 officiële events en uiteraard gaat men die niet allemaal doen, wel van elks 1 en geen 2 van het het zelfde lichaamsdeel (bv. geen loglift en een Apollon’s axle, op de zelfde wedstrijd)

- Categorieën:
* Back (boven-en onderrug)
* Overhead (boven het hoofd tillen)
* Legs (benen)
* Endurance (uithoudingsvermogen)
* Shoulder/arm (schouders/armen)
* Grip (handen/onderarmen)

- Dus er zijn 6 categorieën, dit wil zeggen 6 onderdelen per wedstrijd.
- De wedstrijd kan ook min. 5 of Max. 7 onderdelen bevatten.

* Is afhankelijk van het terrein, tijdstip en sponsors. (mits goedkeuring raad van Beheer en de 3 NSMB vertegenwoordigers)

- Het bepalen van atleten gebeurt alsvolgt: men mag de max. limiet niet overschreiden van 16 atleten.
- Bij kleine wedstrijden (5 onderdelen) kan dit van toepassing zijn. (16 atleten)
- Bij landstitels en grote wedstrijden (7 onderdelen) mag men niet over het max. gaan van 12 atleten.
- Bij een wedstrijd waarvan minder dan 8 atleten zijn ingeschreven of zijn op komen dagen, duidt dit op het niet doorgaan van de wedstrijd (afgelast). Deze kan wel verschoven worden naar een andere datum met samenspraak met de raad van beheer en de 3 NSMB vertegenwoordigers.

6. Scheidsrechters, puntentelling en jury

- Voor een wedstrijd wordt er 1 officiële scheidsrechter gestuurd (uitgewezen door raad van bestuur).
- Er komen ook cursussen en opleidingen voor officiële scheidsrechters nationaal.
- Een jury team bestaat uit 3 man (scheidsrechters)
* Hoofdscheidsrechter (houdt alles in goede banen en is bereid zelfstandig beslissingen te nemen)
* Co-scheidsrechter (houdt de lijst bij en helpt de hoofdscheidsrechter)
* Punten meester (houdt en berekent de punten en de rangschikking)
- De punten telling gaat als volgt:
* 10 atleten 10 punten max. De nr. 1 krijgt 10 punten, de nr. 10 krijgt 1 punt.
* Bij gelijke standen gaat men als volgt te werk, 2 atleten op de 4de plaats van de 10 atleten, ze krijgen beide 6,5 punten ((6+7)/2), de atleet op de 5de plaats krijgt 5 punten. Het systeem blijft daarna gewoon door gaan.